Izaberite stranicu

Zaštita osobnih podataka - politika privatnosti

 

Zaštita osobnih podataka – politika privatnosti

 

Oprema Sancin d.o.o., Osijek, Dubrovačka 93, OIB: 24874748002 (dalje Oprema Sancin d.o.o.) u svom poslovanju prikuplja i obrađuje prvenstveno podatke o pravnim osobama, obrtima i profesionalnim djelatnostima, a uz te podatke ponekad i određene osobne podatke svojih kupaca i korisnika usluga (dalje: korisnik ili ispitanik), ako je nužno potrebno ili ako to proizlazi iz naravi danih podataka u pojedinom slučaju. Poduzimamo mjere kako bi obrada tih osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna. U tom smislu Oprema Sancin d.o.o. u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 2016/679. može imati ulogu voditelja i/ili izvršitelja obrade te Vas, naše kupce i korisnike usluga ovom Izjavom želimo informirati o obradi Vaših osobnih podataka, koje podatke Oprema Sancin d.o.o. prikuplja i kako se oni upotrebljavaju, te koja su Vaša prava u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka, te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679. (dalje: Uredba)

1. Sigurnost podataka

1.1.
Trgovačko društvo Oprema Sancin d.o.o. u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnim tehničkim novinama. U slučaju da usprkos svim poduzetim mjerama dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

1.2.
Prikupljeni podaci (putem internet stranica) su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i Oprema Sancin d.o.o. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. Pohranjujemo podatke unutar EU, a samo izvanredno izvan EU.

1.3.
Napominjemo Vam da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani eventualno Vam predanih ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

2. Upotreba internetskih stranica i ograničenje za maloljetnike

Stranice su namjenjene isključivo pravnim osobama, obrtima i profesionalnim djelatnostima. Fizičke osobe koje nastupaju u ime prethodno navedenih, moraju biti osobe koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Općenito, osobne podatke prikupljamo samo iznimno, uz potrebne podatke o pravnim osobama, obrtima i profesionalnim djelatnostima. U pravilu, navedeni osobni podaci mogu biti npr.: kontakt osoba u pravnoj osobi, e-mail adresa pravne osobe koja sadrži ime i prezime i slično.

3.1. Osobni podaci koje ste nam Vi stavili na raspolaganje

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe.

Oprema Sancin d.o.o. kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza, te u tom slučaju Oprema Sancin d.o.o. svoju obvezu obrade Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.

Oprema Sancin d.o.o. osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (upiti za ponudu, opći upiti, rezervacije, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda, otpremnice-računi, dostava i slično) i to: putem Internet stranica, e-mailom, telefonom, usmeno; ili na temelju druge zakonite osnove. Također, osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru registracije kao korisnika naših usluga ili izrade svog profila na našoj Internet stranici, putem ispunjavanja obrazaca, slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.

3.2. Detaljnije informacije o obradama podataka prikupljenih putem formulara na Internet stranicama (koje ne podliježu obvezi davanja privole) nabrojene su kako slijedi:

Opći obrazac za upit / kontakt

Prilikom slanja upita / kontaktnog obrasca obrađuju se među ostalim podacima i neki podaci koji mogu u naravi biti i Vaši osobni podaci, a unešeni u polja s podacima za kontakt (ime, prezime, adresa, kontakt telefon).
Svrha: odgovor na Vaš upit
Pravna osnova: legitimni interes i/ili ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: minimum 12 mjeseci ili više (temeljem legitimnog interesa)

Upit za ponudu (temeljem izvršenog odabira proizvoda stavljenih na popis)

Prilikom slanja upita za ponudu (s popisom proizvoda koje ste odabrali i stavili na popis) među ostalim potrebnim podacima mogu biti i neki podaci koji mogu u naravi biti i Vaši osobni podaci, a unešeni u polja s podacima za kontakt: kontakt osoba (ime i/ili prezime), adresa, kontakt telefon. Ti eventualni Vaši osobni podaci iz polja s podacima za kontakt se obrađuju i pohranjuju.
Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje/prodaje roba
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: minimum 12 mjeseci ili više (temeljem legitimnog interesa)

3.2. Podaci koje smo mi prikupili

Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju određene podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom (8.) te u našoj Izjavi o kolačićima.

3.3 Korištenje Internet stranice

Naše Internet stranice (https://www.oprema-sancin.hr, https://www.ugostiteljskaoprema.eu) možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. IP adrese koriste se samo za zaštitu od zlonamjernih napada na Internet stranice. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve druge osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

4. Dijeljenje podataka s trećim stranama

Oprema Sancin d.o.o. Vaše osobne podatke neće nikada prosljeđivati, prodavati, iznajmljivati trećim osobama – kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing i slično.

4.1.
Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama u određenim okolnostima se mogu dostaviti trećim stranama:
a) kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima
b) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine
c) za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih poslova) ili pak druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s vama
d) za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti s pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke s dokumenta. Ako korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
e) pružateljima usluga ovlaštenih servisa pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga
f) za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno)
g) radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena
h) radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama ili naših uvjeta i odredbi

4.2.
Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama davateljima usluga (banke; kartične kuće), kao što je davatelj usluge obrade plaćanja radi naplate robe i usluga, ili banke s kojima imamo suradnju u pogledu financiranja kupnje naših proizvoda ili usluga. Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od Vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka. No Vaši podaci možda će biti dostupni državnim tijelima u skladu s važećim zakonima.

4.3.
U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama tim stranama je zabranjeno korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene uz obvezu poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

5. Razdoblje pohrane osobnih podataka

5.1.
Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Oprema Sancin d.o.o. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga/ugovorni odnos izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

5.2.
Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze Oprema Sancin d.o.o. pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.

5.3.
Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni.

6. Automatizirano donošenja odluka

Oprema Sancin d.o.o. ne primjenjuje automatizirano donošenja odluka niti se izrađuje Vaš profil.

7. Marketing

Oprema Sancin d.o.o. Vam neće nikada slati newsletter-e niti bilo kakve propagandne materijale na Vaše dane kontakt privatne osobne podatke u svrhu kontakta, upita, predugovornih radnji, sklapanja i ispunjenja ugovora.
Eventualni propagandni materijali mogu biti dostavljani samo uz Vašu izričitu privolu za newsletter ili dr. oblik direktnog marketinga.
Podrazumijeva se, da se navedeno ne odnosi na poslovne kontakt i dr. podatke pravnih osoba koji nisu štićeni Uredbom.

8. Kolačići (Cookies)

8.1.
Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće. Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First-Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third-Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

8.2.
Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj Izjavi o kolačićima.

9. Vaša prava u pogledu obrade podataka

Vezano uz obradu vaših osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

9.1. Pravo na pristup:
imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.
Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

9.2. Pravo na ispravak:
Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

9.3. Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”):
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka, a mi smo ih obvezni izbrisati.

9.4. Pravo na ograničenje obrade:
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

9.5. Pravo na prigovor:
Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.

9.6. Pravo na prenosivost podataka:
Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako je tehnički izvedivo.

Navedeno ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Oprema Sancin d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu:
info@oprema-sancin.hr

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

10. Kontakt podaci voditelja obrade

Oprema Sancin d.o.o.
Dubrovačka 93
31000 Osijek
Republika Hrvatska
tel: +385 31 373 355
e-mail: info@oprema-sancin.hr