Opći uvjeti prodaje

Oprema SANCIN d.o.o.

Opći uvjeti prodaje

Za sve isporuke proizvoda i pratećih usluga vrijede ovi opći uvjeti, ako nije drugačije pismeno utanačeno.
Prodavatelj Oprema Sancin d.o.o. prodaje robu u veleprodaji, odnosno prodaje robu trgovcima na malo,
industrijskim, trgovačkim, poslovnim i profesionalnim korisnicima/djelatnostima i ustanovama,
te drugim trgovcima na veliko.

Web domene i stranice www.ugostiteljskaoprema.eu i www.oprema-sancin.hr
vlasništvo su Oprema Sancin d.o.o.

Naše web stranice predstavljaju katalog proizvoda/robe za pregled i odabir.
Na temelju Vašeg eventualnog odabira možete zatražiti službenu pismenu ponudu za isporuku proizvoda/robe od tvrtke Oprema Sancin d.o.o.
Web stranice nisu web shop tj. trgovina ni u kojem smislu.

Stranice su namjenjene samo za pravne osobe, obrte, poslovne i profesionalne djelatnosti.
Cijene su veleprodajne (VPC), bez obračunatog PDV-a.
Opisi, slike i cijene proizvoda na web stranicama su informativnog karaktera i podložne promjeni.

Cijene koje su naznačene prilikom izrade ponude/ugovora su važeće prema aktualnom cjeniku na dan ugovaranja, osim ako nije drugačije pismeno utanačeno.
Cijene se smatraju fco skladište prodavača i ne sadrže troškove posebnog pakiranja niti troškove prijevoza od skladišta prodavača do kupca.
Porez na dodanu vrijednost zaračunava se u skladu sa zakonom.
U ponudi, koji izdaje prodavač, se obavezno iskazuju svi troškovi.

1. Ponude
Ponude su određene ovim Uvjetima prodaje. Drugačiji uvjeti prodaje nisu prihvatljivi, osim ako nisu pismeno dani od strane prodavača.
Ponuda ne obvezuje kupca na kupnju kao ni prodavača na prodaju.
Prodavač nije obvezan na osnovi ponude izvršiti rezervaciju ponuđene robe, osim u slučaju danog roka za prihvaćanje opcije ponude: uplate avansa tj. davanja kapare.
Važenje ponude je naznačeno u svakoj ponudi. Ukoliko nije, važenje ponude iznosi najviše 8 dana od dana njezinog izdavanja.
Sve tehničke naznake proizvoda su bez obveze, jer se tehničke promjene smatraju uobičajenim.
Ako narudžba kupca sadrži neke uvjete koji nisu jednaki ovim Općim uvjetima prodaje, prodavač će ispostaviti pismenu ponudu sa svojim uvjetima prodaje i ona će se smatrati vazeća.

2. Narudžbe
Narudžba kupca se smatra prihvaćenom kada prodavač pismeno potvrdi narudžbu kupca s oznakom robe, količinom, cijenama, troškovima i rokovima isporuke ili kada kupac uplati avans na temelju dane ponude/sklopljenog ugovora.
Kupac se obvezuje svoje neslaganje s potvrdom narudžbe dostaviti pismeno najkasnije u roku dva dana, u protivnom prodavač smatra da je kupac istu prihvatio i može krenuti u realizaciju narudžbe.
Odustajanje od narudžbe može izvršiti kupac na osnovi pismenog zahtjeva ali samo uz privolu prodavača, ukoliko on već robu nije isporučio kupcu.
Prodavač zadržava pravo zaračunavanja stvarnih troškova proizašlih zbog kupčeva odustajanja od narudžbe.
Posebne izrade po narudžbi kupca se ne mogu otkazati, npr. namještaj u materijalima i bojama po odabiru kupca (proizvodi van standardnih na skladištu), a koje prodavatelj redovno ne drži na zalihi. Promjena narudžbe kupca mora biti u pisanom obliku i prihvaća se pismeno od strane prodavača. Promjenu narudžbe prodavač će prihvatiti bez posljedica za kupca kada je to moguće i kada ga takva promjena ne dovodi u nepovoljniji položaj.

3. Pakiranje robe
Prodavač isporučuje svu robu u originalnom pakiranju proizvođača odnosno u standardnom odgovarajućem parkiranju.
Posebno pakiranje zbog otežanog transporta ili na zahtjev kupca se posebno naplaćuje, ukoliko isto Prodavatelju stvara dodatni trošak.

4. Prijevoz robe
Cijene prodavača smatraju se fco skladište prodavača. Ponudom može biti predviđena gratis dostava,
te je u tom slučaju trošak prijevoza do kupca na teret prodavača ili ponuda može biti s obračunatim troškom dostave na teret kupca

5. Isporuka robe
Roba nakon izlaska iz skladišta prodavača ide na rizik kupca.
Možebitna oštećenja ili gubitci se prijavljuju od strane kupca dotičnom prijevozniku koji je obavio prijevoz.

6. Jamstvo
Prodavač prenosi orginalne jamstvene uvjete proizvodača na kupca.
Jamstvo na prodanu robu traje 12 mjeseci, a sve prema uvjetima proizvođača i jamstvenim listovima.

7. Ležarina
Prodavač će, ukoliko kupac ne preuzme robu u roku 15 dana od usmene (osobno ili telefonom) i/ili pismene obavijesti o prispjeću robe/spremnosti na isporuku, naplatiti ležarinu kupcu po slijedećem cjeniku ležarine:
– ležarina od 16. do 30. dana od spremnosti robe za isporuku: 5,00 Kn po kutiji robe po danu
– ležarina od 31. do 90. dana od spremnosti robe za isporuku: 10,00 Kn po kutiji robe po danu

8. Uvjeti plaćanja
Uvjeti plaćanja se određuju u ponudi/sklopljenom ugovoru. Ukoliko nije drugačije pismeno utanačeno vrijede niže navedeni uvjeti plaćanja.
Plaćanje kupac vrši prije isporuke robe.
Za narudžbe se uplaćuje 50% ugovorenog iznosa odmah (kapara za narudžbu), na temelju ponude/sklopljenog ugovora za pokretanje narudžbe, te ostatak kada roba dođe na skladište prodavača, ali prije isporuke.
Prodavač će kod zakašnjenja plaćanja kupcu zaračunati zakonsku zateznu kamatu i obustaviti daljnju isporuku robe do podmirenja dugova od strane kupca.
U slučajevima da kupac koji uplati kaparu (dio za narudžbu) ili cijeli iznos po ponudi/slopljenom ugovoru i prodavatelj na temelju toga naruči i dopremi robu na skladište, a kupac nakon obavjesti o prispjeću robe odustane ili se ne javlja ili nije moguće doći do/kontaktirati kupca, teku slijedeći rokovi:
– do 15. dana: besplatno skladištenje robe na skladištu prodavača
– od 16. do 30. dana: naplata ležarine na skladištu po cjeniku ležarine (5,00 Kn po kutiji po danu)
– od 31. do 90. dana: naplata ležarine na skladištu po cjeniku ležarine (10,00 Kn po kutiji po danu)
Nakon isteka 90 dana od spremnosti robe za isporuku i obavještavanja kupca o tome, ako kupac ne ispuni svoju obvezu plaćanja preostalog dijela za plaćanje ili ne preuzme robu koju je platio u cijelosti, smatramo da je kupac odustao, te primljeni iznos kapare i robu prodavatelj zadržava sebi.

Zadržavamo pravo promjene uvjeta prodaje i cijena bez prethodne obavijesti.

U Osijeku, 02.01.2017 godine.